Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало За НЦН Регистри  
  Регистър 1    
     
 
Регистър на лечебните заведения в страната, които осъществяват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества по реда на Наредба №24 от 31.10.2000г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества.
 
     
     
  Субституиращи и поддържащи програми в България ¹  
     
     
 
 
 

Програма към / Ръководител

Адрес, телефон и
е-mail

Работно време на програмата

Брой места за лечение с метадон

Брой места за лечение със субститол

 

БЛАГОЕВГРАД

       

1.

ЕТ ”ИПСИМП по Психиатрия – Хоризонти – д-р Мариан Силяновски”

Д-р Мариан Силяновски

гр. Благоевград,
ул. „Иван Михайлов” № 48
тел. 073/833563
GSM: 0885158758;
0884225515

от понеделник до петък
от 14.00ч. до 18.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 12.00ч.

150

-

           
 

БУРГАС

       

2.

EТ ”Д-р Антоанета Кумбиева – ИПСПМП”

Д-р Антоанета Кумбиева

гр. Бургас,
ул. ” Хан Крум” № 28,
сградата на ” МЦ I – Бургас”
ЕООД, каб. № 205, 206, 207

от понеделник до петък
от 8.00ч. до 16.00ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 12.00ч.

125

5

3.

„Медицински център –
Алфеус – Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ” ООД

гр. Бургас,
ж.к. „Изгрев”, бл. 29, вх.7, ет.4

от понеделник до петък
от 14.00ч. до 18.00ч.
събота
от 14.00ч. до 17.30ч.

90

10

           
 

ВАРНА

       

4.

„Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве” ЕООД

Д-р Цветелина Търпоманова

гр. Варна 9000,
ул. „Цар Освободител” № 100,
тел. 052/600 986,

e-mail: cpz@abv.bg

от понеделник до петък
от 7.00ч. до 14.00ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 12.30ч.

150

-

5.

„Медицински център – Терапия 2007 – Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ” ООД

Д-р Димитър Василев

гр. Варна,
ж.к. „Младост”, бул. „Република”, корпус В, ет. 5, каб. 524 и 525, ет.6, каб. 616,617,618
тел. 052/ 55 57 25

e-mail: terapia2007@abv.bg

от понеделник до петък
от 11.30ч. до 19.00ч.
събота и неделя
от 14.00ч. до 17.30ч.

140

10

           
 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       

6.

„Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по психиатрия – д-р Георги Парчев”

Д-р Георги Парчев

гр. Велико Търново
ул. „Никола Габровски” № 39, вх. А
тел./факс:  062/ 62 37 96,

e-mail: psyvt@mbox.contact.bg

от понеделник до петък
от 8.00ч. до 12.30ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 11.00ч.

50

20

7.

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД

Д-р Дафин Ненов

Гр. Велико Търново
ул. “ Бузлуджа “ № 1

от понеделник до петък
от 7.30ч. до 13.30ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 12.00ч.

40

-

           
 

ВРАЦА

       

8.

Медицински център „Здраве” ООД

Д-р Боянка Китова

гр. Враца,
ул. “ Никола Вапцаров “
Втора поликлиника, ет. 1

от понеделник до петък
от 8.30ч. до 16.00ч.
събота
от 8.30ч. до 12.00ч.
неделя
от 9.00ч. до 10.00ч.

100

100

9.

„Център за психично здраве - Враца” ЕООД

Д-р Виктория Манова - Димитрова

гр. Враца,
ул. „Беласица” № 1,
тел. 092/66 50 75,
тел. 092/66 32 07

от понеделник до петък
от 7.30ч. до 14.30ч.
събота и неделя
от 09.00ч. до 11.00ч.

90

-

           
 

ГАБРОВО

       

10.

ЕТ “ИПСПМП- Кабинет за психично здраве -  д-р Донка Господинова”

Д-р Донка Господинова

гр. Габрово,
ул. “Омуртаг” № 1
тел. 066/80 60 19
факс: 066/80 10 05

от понеделник до петък
от 13.00ч. до 19.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 14.00ч.

45

5

           
 

ДОБРИЧ

       

11.

„Център за психично здраве – д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД

Д-р Маргарита Станчева Новоселска

Гр.  Добрич
ул. „Панайот Хитов” № 24
058/60 26 55,

e-mail: odpzs_dobrich@abv.bg

от понеделник до петък
от 13.00ч. до 18.30ч.
събота и неделя
от 13.30ч. до 18.30ч.

70

-

           
 

ЛОВЕЧ

       

12.

ЕТ “ Велислава Мартинова – АСМП по ИПП”

Д-р Велислава Мартинова

гр. Ловеч,
ул. “Стефан Караджа“ № 3
068/603 590

от понеделник до петък
от 13.00ч. до 18.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 12.00ч.

90

10

           
 

ПАЗАРДЖИК

       

13.

Държавна психиатрична болница-Пазарджик

Д-р Дора Атанасова

гр. Пазарджик,
ул. „Болнична” №28
034/44 88 12

от понеделник до петък
от 10.00ч. до 17.00ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 12.00ч.

100

-

           
 

ПЛЕВЕН

       

14.

EТ „Доц. д-р Мария Георгиева”

Д-р Красимир Иванов

гр. Плевен,
ул. „Георги Кочев” № 8а, ет. 4, к-т № 408

от понеделник до петък
от 16.00ч. до 19.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 12.00ч.

65

-

           
 

ПЛОВДИВ

       

15.

„Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД

Д-р Инко Кехайов

гр. Пловдив,
бул. “ Пещерско шосе” № 68
тел. 032/64 32 84, 64 32 41,
кв. „Столипиново”
ул. „ Пламък” № 2

e-mail: psichodis@abv.bg

от понеделник до петък
от 7.00ч. до 14.30ч.
събота и неделя
от 7.00ч. до 14.00ч.

в кв. „Столипиново”
от понеделник до петък
от 7.30ч. до 15.30ч.
събота и неделя
от 8.00ч. до 14.00ч.

350

-

16.

„Д-р Стелян Лазаров – Амбулатория  за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по психиатрия 2010” ЕООД

Д-р Стелян Лазаров

гр. Пловдив,
ул. „Скопие” № 1А, вх. Б, ет. 2, офис 1
тел. № 032/67 06 62

от понеделник до петък
от 9.00ч. до 18.30ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 12.00ч.

200

50

17.

„Амбулатория за извънболнична специализирана психиатрична медицинска помощ Хоризонти – групова практика” ООД, гр. Пловдив

Д-р Валентина Майсторова

гр. Пловдив,
ул. „Филип Македонски” № 37, бл. Г, ет. 2,
 кабинети № 12, 13, 14
тел. 032/66 45 30

понеделник и сряда
от 10.00ч. до 14.00ч.
вторник
от 9.00ч. до 13.00ч.
четвъртък
от 13.30ч. до 17.30ч.
петък
от 7.30ч. до 12.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 12.00ч.

45

5

18.

„АГПСПП – Филипополис„ ООД

Д-р Люба Хаджийска

гр. Пловдив,
ул. „Васил Априлов„ № 9,
ет. 2, кабинети № 3 и № 4,
ет. 4, кабинет № 2
тел. 032/64 38 16

от понеделник до петък
от 9.00ч. до 18.30ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 12.00ч.
и от 15.00ч. до 17.00ч.

260

19.

ЕТ „Д-р Венчеслава Димитрова –Амбулатория за индивидуална практика за специализирана психиатрична помощ”

Д-р Венчеслава Димитрова – Желева

гр. Пловдив,
ул. „Тодор Бурмов” № 3
тел. 032/62 39 39
факс: 032/67 20 74

от понеделник до петък
от 13.00ч. до 19.00ч.
събота и неделя
от 13.00ч. до 15.00ч.

150

5

           
 

РУСЕ

       

20.

„Център за психично здраве – Русе” ЕООД

Д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова

гр. Русе
ул. „Борисова” № 36,
тел. 082/845 379

от понеделник до петък
от 7.00ч. до 17.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 13.30ч.

150

-

           
 

СОФИЯ

       

21.

„Групова практика за извънболнична специализирана медицинска помощ – психиатрична Надежда” ООД

Д-р Мира Алтънкова

гр. София,
ул. „Дукатска планина” № 12,
тел. 953 36 43,

e-mail: altankova@praktika-nadejda.com

от понеделник до четвъртък
от 8.30ч. до 18.30ч.
петък:
от 8.30ч. до 14.30ч.
събота и неделя
от 11.00ч. до 12.00ч.

100

30

22.

„Доверие за здраве – Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ” ООД

Д-р Малин Стоянов

гр. София,
ул. „Найчо Цанов” № 209,
тел. 920 30 34,

от понеделник до петък
от 7.00ч. до 19.30ч.
събота и неделя
от 12.00ч. до 16.00ч.

300

75

23.

Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм

Д-р Борислава Пеева

гр. София,
 ул. „Пиротска” № 117,
тел. 931 61 09,

от понеделник до петък
от 7.30ч. до 13.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 12.00ч.

400

-

24.

ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана психиатрична медицинска помощ – д-р Александър Канчелов”

Д-р Николай Николов

гр. София,
ул. „Дунав” № 34
тел. 865 51 48,

от понеделник до петък
от 8.00ч. до 17.00ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 13.00ч.

270

10

25.

МЦ „Хоризонт – Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ” ООД, гр. София

Д-р Даниела Алексиева

гр. София,
ул. „Болград” № 5,
тел. / факс 963 32 80

от понеделник до петък
от 9.00ч. до 17.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 12.00ч.

300

-

26.

„Център за психично здраве – София област” ЕООД

Д-р Емил Грашнов

гр. София,
бул. „Сливница” № 309 и
гр. София,
ул. „Ришки проход” № 1

от понеделник до петък
от 6.30ч. до 12.30ч.
събота и неделя
от 8.00ч. до 11.00ч.

100

-

27.

„Групова практика за извънболнична специализирана психиатрична помощ – Коев и сие”ООД

Д-р Георги Коев

гр. София,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 32-40, бл. 49, вх. Б, партер,

от понеделник до петък
от 14.00ч. до 19.00ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 12.00ч.

150

25

28.

EТ “ ИПСМП – д-р Боряна Екова”

Д-р Боряна Екова

гр. София,
бул. “ Сливница “ № 309

от понеделник до петък
от 13.50ч. до 19.40ч.
събота и неделя
от 10.50ч. до 13.00ч.

236

-

29.

„Здраве 2010 – АГПСМП по Психиатрия” ООД

Д-р Даниела Ангелова

гр. София,
Район „Люлин”, ДКЦ – XII,

от понеделник до петък
от 14.00ч. до 19.30ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 13.00ч.

120

-

30.

ЕТ „ИПСИМП по Психиатрия- Хоризонти-д-р Мариан Силяновски”

Д-р Нейчо Тодоров

гр. София,
ул. „Георги Сава Раковски” № 148Б
тел. 02/9810331
GSM: 0889170709

от понеделник до петък
от 14.00ч. до 18.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 12.00ч.

90

60

30.

”АИСПМП – д-р Александър Ангелов” ЕООД

Д-р Александър Ангелов

гр. София,
район „Възраждане”,
ж.к. „Зона Б-5-3”,
бл. 25, вх. 1, тел. 987 46 91

от понеделник до петък
от 12.00ч. до 19.00ч.
събота и неделя
от 13.00ч. до 15.00ч.

85

15

           
 

СТАРА ЗАГОРА

       

31.

„Бонклиникс – ГПСПМП” ООД

Д-р Александър Канчелов

гр. Стара Загора,
ул. „Гурко” № 66, ет. 1,

от понеделник до петък
от 8.00ч. до 15.00ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 12.00ч.

45

5

32.

„АГПСМП- д-р Тинка Начева” ООД

Д-р Тинка Начева

гр. Стара Загора,
ул. „Цар Иван Шишман” № 85, вх. Б
GSM: 0886641694

от понеделник до петък
от 15.00ч. до 18.30ч.
събота и неделя
от 15.00ч. до 17.00ч.

95

5

           
           
 

ОБЩ БРОЙ: 5 196

ОБЩО

 

4 751

445

 
     
  ¹ Данни към 06.2012 г.  
     
     
     
     
   
     
 
  Профил на купувача.

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg