Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
 
     
  Начало Дейности  
  Национален Фокусен Център    
     
     
  Дирекция "Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация"  
     
 
През м. август 1996г. като отделно структурно звено в Националния център по наркомании беше създаден Отдел "Информация и научни изследвания".

От м. февруари 2003г. със Заповед на министъра на здравеопазването РД 09-74 от 12.02.2003г., във връзка с Решение на Националния съвет по наркотичните вещества от 3.12.2002г., както и в изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2003-2008г. звеното започва да изпълнява и функциите на Национален фокусен център (Focal Point) за наркотици и наркомании.

С промените в Правилника на Националния център по наркомании от 2006г. в неговата структура е създадена Дирекция "Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация".
 
     
  Основните функции и задачи на Дирекцията са:  
     
 
  • Осъществява методическа подготовка, ръководство, контрол и координация при изграждането и функционирането на национална публична информационна система по проблемите, свързани с наркотиците.
  • Осъществява информационното осигуряване дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и на формирането на държавната политика по отношение на наркотиците и наркоманиите.
  • Представлява Република България в работата на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон, в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), като участва в техни дейности.
  • Осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции в областта на изследователската практика и функционирането на националните и международните публични информационни системи по проблемите, свързани с употребата на наркотици. Осъществява международно сътрудничество и обмен на информация и технологии в областта на наркотиците и наркоманиите.
  • Развива, подпомага и инициира научноизследователска дейност, която обхваща теоретични и приложни изследвания в областта на употребата на наркотици и психоактивни вещества в България, нейната социална база и последици.
  • Осъществява национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични вещества, и последиците от нея.
  • Събира, класифицира, обработва, съхранява, анализира и разпространява информация, свързана с наркотиците и наркоманиите.
  • Осъществява методическо ръководство на дейността на Превантивно – информационните центрове в страната.
 
     
 
Националният фокусен център за наркотици и наркомании извършва методическа, научноизследователска, аналитична, експертно-консултативна и информационна дейност.
 
     
  Специализиран сайт на НФЦ – Система за ранно предупреждение - EWS  
     
  http://www.nfp-drugs.bg/bg/  
     
  Европейски градове срещу наркотиците  
     
  На 05 ноември 2009 г в сградата на София прес бе представен Годишния доклад на ЕMCDDA за състоянието на проблемите с наркотиците в Европа за 2009 г.  
     
     
     
     
   
     
 
  Профил на купувача.

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg