Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
 
     
  Начало Дейности  
  Консултативен център    
     
     
 

0800 133 22 - безплатно и анонимно

Темата наркотиците и алкохола присъства в обществото, в което живеем, както и в живота ни по различни начини. Една част от нас решават, поради различни причини, лично да се докоснат до тях, което ги изпълва със смесени чувства, които трудно се споделят с близките хора, от които сме чували колко страшно е всичко това. Така постепенно човек започва да се изолира и усамотява, а нещата стават все по - сложни. Това е част от тежките моменти в живота на всеки човек, когато има нужда от подкрепа и опора. Не си сам!

Към консултативния център от 06.07.2010 г. е открита анонимна, безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол. Линията е на Националния център по наркомании и е част от дейността по Проект № BG0011 „Слушайте детето” - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи експериментиращи и употребяващи наркотични вещества” Основната цел на консултативната линия е да подобри достъпа на хора със зависимост и техните близки от цялата страна до информация, консултиране и насочване към програми за лечение и психосоциална рехабилитация, чрез:

  • Консултации по въпроси, свързани с рисковете от употребата на психоактивни вещества;
  • Помощ и подкрепа в предприетите от клиента стъпки към промяна;
  • Кризисни интервенции;
  • Насочване към програми за лечение и психосоциална рехабилитация, функциониращи на територията на страната.

Работно време на телефонната линия:
от понеделник до петък
от 14.00 до 19.00 часа

Проект № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”
„С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на ЕИП”

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
 
 
     
     
   
     
 
  Профил на купувача.

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg